FrieslandCampina

     Lastweb heeft voor Friesland Campina een database opgezet die gegevens bevat omtrent het energie gebruik van haar veehouders.  Campina heeft deze gegevens verkregen door haar veehouders een digitale enquête te laten afnemen. Tijdens het invullen van deze enquête bekijkt het systeem waar het zwaartepunt in energie verbruik ligt, en geeft vervolgens advies op maat over het energieverbruik. Deze kan de veehouder gebruiken om het energie gebruik daadwerkelijk te verminderen. 

     Bovendien kan Friesland Campina met behulp van Excel de gegevens van de veehouders inzien. Deze gegevens worden netjes geordend in grafieken en tabellen, waardoor er eenvoudig kan worden vastgesteld of er handelingen in het productie proces zijn waar veehouders onnodig energie verbruiken.

     Ook kunnen de resultaten gebruikt worden om bijvoorbeeld workshops op te zetten. Deze workshops kunnen dankzij de gegevens precies gericht worden op de valkuilen in energie verbruik die het meest voorkomen. 

     Omdat is bewezen dat het systeem effectief werkt is het recentelijk ook vertaald naar het Duits, wat het nu mogelijk maakt dit systeem ook in Duitsland te gebruiken.